رویدادهای داخلی

تعقل


خلاصه :

امام علی (ع) : خرد لباسی نو است که کهنه نمی شود  

امام حسین (ع) :

عقل جز با پیروی از حق کمال نمی پذیرد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران