اسفند, ۱۳۹۷

 • ۱۹ اسفند

  کسب مقام سوم تیم بسکتبال دبیرستان در منطقه

  کسب مقام سوم تیم بسکتبال دبیرستان در منطقه

 • ۱۹ اسفند

  کسب مقاو اول شطرنج در منطقه

  کسب مقام اول

 • ۱۹ اسفند

  کسب مقام دوم فوتبال دبیرستان در منطقه

  تیم فوتبال دبیرستان موفق به کسب مقام دوم در منطقه شد

 • ۱۹ اسفند

  فهرست تمامی کتابهای کتابخانه دبیرستان

  دانلود فهرست کتابهای کتابخانه

 • ۸ اسفند

  برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه در دبیرستان

 • ۱ اسفند

  برگزاری آزمون دوره ای تست گیری دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

  برگزاری آزمون دوره ای تست گیری جهت وضعیت بنیه درسی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم این آزمونها از تمامی دروس تخصصی و عمومی میباشد که چها تا پنج مرحله در طی سال برگزار میگردد.