اکتبر, 2019

 • 1 اکتبر

  برنامه آزمون های هفتگی پایه دهم – یازدهم – دوازدهم

  برنامه و تاریخ آزمون های سال دوازدهم ریاضی و تجربی برنامه آزمون یازدهم برنامه آزمون دهم–

 • 1 اکتبر

  رتبه های برتر کنکور ۹۸ (کلاس ۴۰۴)

 • 1 اکتبر

  رتبه های برتر کنکور ۹۸ (کلاس ۴۰۳)

 • 1 اکتبر

  رتبه های برتر کنکور ۹۸ (کلاس ۴۰۲)

  رتبه های برتر کنکور ۹۸ (کلاس ۴۰۱)

 • 1 اکتبر

  رتبه های برتر کنکور ۹۸ (کلاس ۴۰۱)

  ;ghs

 • 1 اکتبر

  مراسم اول مهر بازگشایی مدرسه (سال تحصیلی ۹۹-۹۸)