اردیبهشت, ۱۳۹۸

 • ۲ اردیبهشت

  دعوتنامه اولیاء پایه یازدهم

  دعوت نامه اولیا پایه یازدهم

فروردین, ۱۳۹۸

 • ۲۵ فروردین

  افتخارات دبیرستان

 • ۱۷ فروردین

  کاتالوگ نوروزی مشاوره

اسفند, ۱۳۹۷

 • ۲۲ اسفند

  اردوی مشهد مقدس

 • ۲۱ اسفند

  بدرقه دانش اموزان اردوی مشهد مقدس

 • ۱۹ اسفند

  کسب مقام سوم تیم بسکتبال دبیرستان در منطقه

  کسب مقام سوم تیم بسکتبال دبیرستان در منطقه