برگزاری جلسه انجمن پایه یازدهم با سخنرانی دکتر باقری و مدیریت دبیرستان + عکس +صدا

دیروز دوشنبه ۲ اردیبهشت جلسه انجمن پایه یازدهم در سالن دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر با سخنرانی آقای دکتر باقری و مدیریت دبیرستان آقای نصیر زاده برگزار گردید و در پایان جلسه کارنامه درسی تحویل اولیا گردید.     …

Read More »

دعوتنامه اولیاء پایه دهم

دعوت نامه اولیا پایه دهم

Read More »

دعوتنامه اولیاء پایه یازدهم

دعوت نامه اولیا پایه یازدهم

Read More »

افتخارات دبیرستان

Read More »

کاتالوگ نوروزی مشاوره

Read More »

اردوی مشهد مقدس

Read More »