Home > دسته‌بندی نشده > ثبت نام کتابهای درسی

ثبت نام کتابهای درسی

دانش آموزان جهت ثبت نام کتاب درسی

به لینک زیر مراجعه کنند

سایت ثبت نام کتاب درسی

سایت ثبت نام کتب درسی : www.irtextbook.ir

می باشد . دانش آموزان با ورود به سامانه به قسمت ورود دانش آموز مراجعه کرده و نام کاربری کدملی دانش آموز و رمز عبور ۶ رقم عددی سریال شناسنامه دانش آموز را وارد کرده تا به پنل شخصی خود وارد شوند . سپس ثبت سفارش کتاب را انجام میدهند و هزینه آن را پرداخت کرده و کدرهگیری را یادداشت می کنند و به شماره های پیامکی مدرسه کد را ارسال می نمایند .

توجه

همه دانش آموزان موظف هستند تا روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ثبت نام کنند و نهایی شدن ثبت نام خود را  به شماره هایی که به آنها پیامک زده شده  به مدرسه اطلاع دهند .