Home > دسته‌بندی نشده > امتحان ورزش

امتحان ورزش

دانش آموزان کلاس ۱۱/۳ و سایر دانش آموزان دبیرستان که موفق به دادن تستهای تربیت بدنی ترم یک شده اند . آخرین مهلت امتحان تربیت بدنی روز یکشنبه بعد از امتحان در حیاط دبیرستان می باشد .