اردوی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس در تاریخ  ۳ الی ۷ اسفند ماه با حضور دانش آموزان پایه ها و مربیان مدرسه برگزار گردید

Read More »